Meteen naar de inhoud

Digitale inclusie is een zaak van nationaal en maatschappelijk belang

Je kunt er niet meer om heen. We leven in een steeds meer digitaliserende samenleving. Als een Homo Digitalis getijen we in een habitat die voortdurend omringd is door digitale technologieën en zijn we 24/7 met deze digitale technologieën verbonden. Het is zoals elektriciteit. Het is er en zal nooit meer weggaan. 

auteur: Ulrich Petré  (25/11/2022)

Dankzij digitalisering konden we tijdens de coronacrisis onze sociale contacten onderhouden, telewerken, op afstand studeren en zelfs toegang hebben tot medische hulp. Ook in de huidige energiecrisis kunnen digitale technologieën zoals Artificiële Intelligentie en Internet of Things zorgen voor energie-efficiënte oplossingen. Digitalisering speelt herhaaldelijk een sleutelrol in het oplossen van uitdagingen waarmee onze huidige maatschappij geconfronteerd wordt.  Maar aan de snelheid waarbij de digitale TGV door onze samenleving raast, zijn er ook mensen die niet de middelen, de vaardigheden of de goesting hebben om aan boord te stappen.

Digitale uitsluiting

Toch hebben we met z’n allen er baat bij dat iedereen aan boord van deze digitale TGV stapt. Zonder instapkaartje brengen deze burgers hun loopbaan, hun (mentale) gezondheid, hun maatschappelijke betrokkenheid, onze economie, onze arbeidsmarkt en zoveel meer in gedrang. Vandaag loopt maar liefst veertig procent van onze Belgische burgers het risico digitaal uitgesloten te worden. Ze krijgen uiteindelijk een dubbele straf. Naast digitale uitsluiting dreigt sociale uitsluiting. Deze buitensluiting is niet alleen terug te brengen tot bepaalde sociale klassen of bepaalde gebieden. 

Digitale Inclusie: een collectieve inspanning

Digitale Inclusie is dus een zaak van nationaal en maatschappelijk belang. Op alle niveaus moeten we dringend werk maken van een inclusieve samenleving waarin digitale technologieën verbinding en waarde creëren voor iedereen. Overheden, onderwijsinstellingen, verenigingen, burgers en zelfs bedrijven hebben de kracht om deze maatschappelijke uitdaging collectief aan te gaan. Werkgevers die investeren in de digitale vaardigheden van hun werknemers, investeren in zowel de toekomst van hun eigen bedrijf als in de ganse economie. Een overheid die zorgt voor toegankelijkheid tot het internet voor iedereen, zorgt voor een gezondere arbeidsmarkt en verhoogde maatschappelijke participatie van burgers. Een onderwijsinstelling die beantwoordt aan de digitale noden en behoeften van morgen, creëert duurzame loopbanen en weerbare burgers. Burgers die digitaal bewust leven, gebruiken digitale technologieën in hun voordeel en ondersteunen een inclusieve samenleving. Eén ding staat vast, we zullen als een team moeten spelen en snel moeten handelen om praktische oplossingen te vinden om digitale uitsluiting te vermijden. Doe jij mee? 

Dit artikel werd geschreven voor UQalify en werd op hun website gepubliceerd op 25 november 2022.

Kerkeveld 18

2230 Herselt (België)

BE 0765.493.415

Animated gif PUVA

+32 496 47 81 58

info@puvacoaching.be