Privacy Policy

Privacy Policy

PUVA Coaching & Consultancy, met maatschappelijke zetel te Kerkeveld 18 in Herselt (België) en ingeschreven in de K.B.O. onder de nummer BE 0726.492.386, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Door het verstrekken van jouw persoonsgegevens op deze website en vermelde e-mailadressen, verklaar je uitdrukkelijk akkoord te gaan met deze privacy policy en onze verwerking van persoonsgegevens.

Onze websites: www.puvacoaching.be en www. puva-coaching.be

Art.1 Algemeen
We verwerken je persoonsgegevens in overeenstemming met Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of GDPR) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 en andere toepasselijke Belgische wetgeving.

Art.2 Persoonsgegevens
PUVA Coaching & Consultancy verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– e-mailadres bij het inschrijven op nieuwsbrief en webinar of invullen van het contactformulier op onze website;
– telefoonnummer bij het invullen van het contactformulier op onze website;
– voor- en achternaam bij het inschrijven op nieuwsbrief en webinar of invullen van het contactformulier op onze website;
– contactgegevens bij het bestellen van producten en diensten bij PUVA coaching & consultancy;
– beroepsgegevens bij het volgen van loopbaanbegeleiding bij PUVA coaching & consultancy;
– jouw IP-adres zonder registratie bij bezoek aan de website.

Art.3 Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van
ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten
van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@puvacoaching.be, dan verwijderen wij deze informatie.

Art.4 Doeleinden
PUVA Coaching & Consultancy verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Verzenden van nieuwsbrief en direct marketingmateriaal;
– verbeteren van de gebruikservaring van onze website;
– je te kunnen bellen of e-mail indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
– je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
– om facturatie van door jou aangevraagde diensten af te handelen;
– om door jou aangevraagde diensten bij jou af te leveren.

Art.5 Duur van de verwerking
De persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de contractuele relatie tussen PUVA Coaching & Consultancy en jezelf.

Art.6 Delen met derden

PUVA Coaching & Consultancy verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze
overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een
bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. PUVA Coaching & Consultancy blijft
verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Art.7 Cookies of vergelijkbare technieken
PUVA Coaching & Consultancy gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is
een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn
noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld
jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat
deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Art.8 Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de
gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door PUVA Coaching & Consultancy en heb je het
recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een
computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging
van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar
info@puvacoaching.be of per post naar PUVA Coaching & Consultancy, Kerkeveld 18, 2230 Herselt. Hierbij kan een extra identificatie gevraagd worden ter legitimatie.We reageren zo snel mogelijk, maximaal binnen vijf weken, op jouw verzoek.

PUVA Coaching & Consultancy wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de Belgische Privacycommissie: Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer per post naar Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, of via e-mail:  commission@privacycommission.be.

Art.9 Links naar websites
PUVA Coaching & Consultancy is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites waarnaar gelinkt wordt vanop de website van PUVA Coaching & Consultancy. De privacy van andere websites kan verschillen met deze van PUVA Coaching & Consultancy. De bezoeker is er zich hier bewust van. Ook kunnen we de correctheid van de inhoud waarnaar gelinkt wordt niet blijvend garanderen.

Art.10 Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
PUVA Coaching & Consultancy neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang,
ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen
zijn van misbruik, neem dan contact op via info@puvacoaching.be

Laatste aanpassing privacy policy: 18 september 2020