Meteen naar de inhoud

Privacy Policy

PUVA Coaching & Consultancy (Anneke Van Hove) en PUVA Training (Ulrich Petré), met maatschappelijke zetel te Kerkeveld 18 in Herselt (België) en ingeschreven in de K.B.O. onder de nummers BE 0726.492.386 en  BE 0765.493.145  (hierna ‘PUVA Coaching & Consultancy’ genoemd)  , zijn verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Door het verstrekken van jouw persoonsgegevens op deze website en vermelde e-mailadressen, verklaar je uitdrukkelijk akkoord te gaan met deze privacy policy en onze verwerking van persoonsgegevens.

Onze websites: www.puvacoaching.be en www. puva-coaching.be

Art.1 Algemeen
We verwerken je persoonsgegevens in overeenstemming met Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of GDPR) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 en andere toepasselijke Belgische wetgeving. 

Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kunt u terecht bij Ulrich Petré via ons contactformulier of mail naar ulrich@puvacoaching.be

Art. 2 Verwerkingsdoeleinden

PUVA Coaching & Consultancy verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor klanten- en orderbeheer (o.a. klantenadministratie, opvolgen van bestellingen/leveringen, facturatie, opvolgen van de solvabiliteit, profilering en het verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame).

Art.3 Persoonsgegevens
PUVA Coaching & Consultancy verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– e-mailadres bij het inschrijven op nieuwsbrief en webinar of invullen van het contactformulier op onze website;
– telefoonnummer bij het invullen van het contactformulier op onze website;
– voor- en achternaam bij het inschrijven op nieuwsbrief en webinar of invullen van het contactformulier op onze website;
– contactgegevens bij het bestellen van producten en diensten bij PUVA coaching & consultancy;
– beroepsgegevens bij het volgen van loopbaanbegeleiding bij PUVA coaching & consultancy;
– jouw IP-adres zonder registratie bij bezoek aan de website.

Deze lijst is niet limitatief.

Art.4 Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via ulrich@puvacoaching.be, dan verwijderen wij deze informatie.

Art.5 Bewaarperiode

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding).

Art.6 Delen met derden

PUVA Coaching & Consultancy verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. PUVA Coaching & Consultancy blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Art.7 Cookies of vergelijkbare technieken
PUVA Coaching & Consultancy gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Art.8 Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (e) of (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.

Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.

Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om:

– zelf de instellingen van zijn klantenaccount aan te passen; en/of
– een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: ulrich@puvacoaching.be; en/of
– een brief per post te sturen naar PUVA Coaching & Consultancy, Kerkeveld 18, 2230 Herselt. 

Hierbij kan een extra identificatie gevraagd worden ter legitimatie.We reageren zo snel mogelijk, maximaal binnen vijf weken, op jouw verzoek.

Art. 9  Direct Marketing

De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

Art. 10 Klacht

PUVA Coaching & Consultancy wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de Belgische Privacycommissie: Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer per post naar Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, of via e-mail:  commission@privacycommission.be.

Art.11 Links naar websites
PUVA Coaching & Consultancy is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites waarnaar gelinkt wordt vanop de website van PUVA Coaching & Consultancy. De privacy van andere websites kan verschillen met deze van PUVA Coaching & Consultancy. De bezoeker is er zich hier bewust van. Ook kunnen we de correctheid van de inhoud waarnaar gelinkt wordt niet blijvend garanderen.

Art.12 Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
PUVA Coaching & Consultancy neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via ulrich@puvacoaching.be

Laatste aanpassing privacy policy: 3 augustus 2021