Meteen naar de inhoud

De noodzaak van Digitaal Bewustzijn in de 21e-eeuw

Om in de 21e eeuw een succesvol, gelukkig leven & duurzame loopbaan te leiden, is het noodzakelijk om je Digitaal Bewustzijn te versterken.  In dit artikel bespreken we de drijfveren voor dit Digitaal Bewustzijn.

auteur: Ulrich Petré  (23/03/2022)

Digitaal Bewustzijn Model

De VUCA-wereld leidt de overgang naar een nieuwe samenleving in

We leven al 22 jaar in de 21e eeuw. We kunnen niet ontkennen dat onze wereld enorm snel aan het veranderen is. Volgens wetenschappers leven we momenteel in een VUCA-wereld. Deze term betekent niet het einde der tijden, maar symboliseert de overgang naar een nieuwe samenleving.  De periode waarin we ons momenteel bevinden is gekenmerkt door heel wat uitdagingen die vluchtig en beweeglijk zijn (Volatile), onzekerheid met zich meebrengen (Uncertainty), complex (Complexity) en ambigu (Ambiguous) zijn.  Twee recente voorbeelden van deze uitdagingen zijn Covid-19 en de oorlog in Oekraïne.  Na deze uitdagingen stopt het niet. Integendeel, er staan nog verschillende andere uitdagingen, waar we wel weet van hebben, op ons te wachten.  Denk maar aan de klimaatverandering, de vergrijzing van de bevolking en arbeidsmarkt, de migratiestromen door oorlog, klimaat en globalisering.   

Al deze uitdagingen kunnen we niet enkel met ons gezond verstand en menselijke vaardigheden oplossen. We hebben hiervoor hulp nodig.  Hier is een sleutelrol weggelegd voor digitalisering. Digitale technologieën kunnen ons ondersteunen in het oplossen van deze problemen.  Tijdens Covid-19 hebben we het belang van digitalisering al kunnen voelen.  Zonder digitalisering hadden we in een veel dieper zwart gat gezeten.  Dankzij de adoptie van digitale technologieën hebben vele mensen toch enigszins hun ‘normale leven’ kunnen verder zetten.  We konden van thuis uit werken, studeren, boodschappen doen en met vrienden en familieleden connecteren.

Deze VUCA-wereld met al haar uitdagingen zorgt ervoor dat we steeds meer evolueren van een informatiesamenleving naar een nieuwe digitale samenleving.  De overgang naar een nieuwe samenleving is voor de mensheid niets nieuw.  Doorheen de geschiedenis hebben we al meerdere malen dergelijke overgangen meegemaakt. Zo kenden we in de 19e eeuw door de uitvinding van stoom en elektriciteit de overgang van een agrarische naar een industriële samenleving. Ook in de jaren ’80 maakten we een overgang van een diensten- naar een informatiesamenleving met de komst van de personal computer en lokale digitale data.

Innovate or die

Om in deze digitale samenleving te blijven concurreren op de markt, zijn bedrijven ook digitaal aan het transformeren.  Ze hebben geen optie meer.  Het is ‘Innovate or die’.  Niet enkel de noden en behoeften van de consument veranderen, maar ook de concurrenten handelen steeds meer globaal en digitaal.  Deze digitale transformatie bij bedrijven creëert een grote impact op de jobs.   Nieuwe jobs, zoals persoonlijke digitale curatoren of 3D-print-klusjesman, ontstaan, maar ook verdwijnen er jobs en verandert het takenpakket van alle jobs.  Als je vanuit een breder perspectief kijkt naar deze digitale transformatie, dan stel je vast dat digitalisering steeds meer de weg vrij maakt voor meer menselijk werk en ook voor werken met mensen.

Digitaal Bewustzijn is een noodzaak

Deze veranderingen op zowel maatschappelijk als bedrijfsniveau vragen ook om aanpassingen bij de burger.  Om als burger in de digitale samenleving een gelukkig, succesvol leven en duurzame loopbaan te leiden, is het noodzakelijk om je Digitaal Bewustzijn te versterken. Een Digitaal Bewustzijn betekent voor ieder individu een groeimindset omarmen, 21e-eeuwse vaardigheden versterken en volop je leergoesting gebruiken.

VUCA-wereld

Groeimindset

Een groeimindset, voorgesteld door Stanford-professor Carol Dweck in haar boek Mindset, beschrijft mensen die geloven dat hun succes afhangt van tijd en inspanning. Mensen met een groeimindset hebben het gevoel dat hun vaardigheden en intelligentie kunnen worden verbeterd met inspanning en volharding.  Ze omarmen uitdagingen, volharden door obstakels, leren van kritiek en zoeken inspiratie in het succes van anderen.

21e-eeuwse vaardigheden

De 21e-eeuwse vaardigheden zijn transdisciplinaire menselijke vaardigheden waarmee je je kan blijven onderscheiden van robots en machines, maar die je ook nodig hebt om samen te werken met andere mensen in hybride omgevingen en die je ook nodig hebt om goed te kunnen omgaan met digitale technologieën.  Deze vaardigheden kan je opdelen in 4 grote categorieën: sociale vaardigheden (bv. communiceren en samenwerken), digitale vaardigheden (bv. ICT-basisvaardigheden en mediawijsheid), cognitieve vaardigheden (bv. creativiteit en kritisch denken) en levensvaardigheden (bv. ondernemingszin en zorgzaamheid).

Leergoesting

Leergoesting is veel meer dan de zin of de wens om te leren. Leergoesting gaat over op een effectieve en efficiënte manier je hersenen gebruiken om te groeien en je vaardigheden aan te passen.  Het gaat om je brein op de juiste manier te gebruiken om informatie die je verworven hebt, deze te blijven onthouden en toe te passen, maar ook bepaalde zaken af te leren en nieuwe dingen te leren.

21e-eeuwse vaardigheden

De manier waarop burgers, organisaties en overheden de vele uitdagingen aanpakken zal bepalen hoe onze samenleving er voor ons, onze kinderen en kleinkinderen komt uit te zien. Digitale technologieën kunnen ons helpen op voorwaarde dat ze ons bewust maken en niet verder van onszelf verwijderen.  Door met z’n allen een nieuw digitaal bewustzijn te ontwikkelen en er voor te zorgen dat niemand over boord valt, kunnen we de weg vrij maken voor een digitale samenleving die wendbaar, inclusief, eerlijk en gezond is.  Laten we er samen werk van maken!

Op zoek naar een lezing, inspiratiesessie of content creatie over digitalisering, leergoesting of cybersecurity? Contacteer me vrijblijvend op ulrich@puvacoaching.be of 0496 47 81 58.

Kerkeveld 18

2230 Herselt (België)

BE 0765.493.415

Animated gif PUVA

+32 496 47 81 58

info@puvacoaching.be